GAZON ZAAIEN

Om een nieuw gazon aan te leggen, gaat Kris als volgt te werk:


FREZEN
De oude gazon wordt indien nodig eerst ondergefreesd
MESTEN
De grond wordt gemest met championnemest
FREZEN
Het championnemest wordt ondergefreesd
 
ROTOREGGEN
De grond wordt gelijkgemaakt met de rotoreg. De oneffenheden worden weggewerkt zodat het later een mooi vlak gazon wordt
ZAAIEN
Het gazon wordt gezaaid met een combinatie zaaimachine dat eerst de grond fijnmaakt, daarna de zaaden laat vallen en inwerkt. Tenslotte wordt de grond nog aangedrukt met een wel.